Dezenfektan men se yon likid netwayaj swen pou po ki sitou netwaye..