ເຈວລ້າງມື ເປັນນໍ້າຢາທຳຄວາມສະອາດຜິວໜ້າ ທີ່ທຳຄວາມສະອາດໄດ້ເປັນສ່ວນໃຫຍ່..